Statut

Pravidla webu „Powermeal.cz”.

Úvod

Webové stránky dostupné na adrese https://powermeal.cz (dále jen „webová stránka“) provozuje společnost působící pod názvem Power Foods Company sp. z o.o. Svatý. Kolonia Stella 22A 32-500 Chrzanów zapsaná do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku 12. obchodním oddělením Národního soudního rejstříku Okresního soudu pro Kraków-Śródmieście v Krakově pod číslem KRS 0000948930, NIP: 62822858102 , e-mail: info@powermeal.cz.

Tyto předpisy specifikují druhy a rozsah elektronických služeb poskytovaných prostřednictvím Webových stránek, pravidla pro uzavírání smluv prostřednictvím Webových stránek, pravidla pro plnění těchto smluv, práva a povinnosti Zákazníka a Poskytovatele služeb, jakož i postup pro odstoupení od smlouvy a reklamační řád.

 • 1 Definice
 1. Web – web dostupný na adrese https://powermeal.cz.
 2. Poskytovatel služeb – Power Foods Company sp. z o.o. Svatý. Kolonia Stella 22A 32-500 Chrzanów zapsaná do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku 12. obchodním oddělením Národního soudního rejstříku Okresního soudu pro Kraków-Śródmieście v Krakově pod číslem KRS 0000948930, NIP: 62822858102 .
 3. Produkt – dietní program dodávaný jednou, každý den nebo obden (podle objednávky) v sadě skládající se z 1 až 6 vyvážených jídel.
 4. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, uzavírající smlouvu s Poskytovatelem služby.
 5. Spotřebitel – fyzická osoba, která provádí právní transakci s poskytovatelem služeb, která přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností.
 6. Služba – elektronické služby poskytované Poskytovatelem služby prostřednictvím Webové stránky.
 7. Smlouva – smlouva uzavřená na dálku mezi Zákazníkem a Poskytovatelem služby prostřednictvím Webové stránky, jejímž předmětem je Zákazníkova objednávka Produktu.
 8. Zákaznický účet – soubor informací o Zákazníkovi (včetně údajů o adrese Zákazníka a historie jeho objednávek) umístěný v ICT systému Poskytovatele služeb.
 9. Období předplatného – časové období, během kterého poskytovatel služeb dodává produkt zákazníkovi.
 10. Formulář objednávky – formulář dostupný na webových stránkách, který vám umožňuje zadat objednávku.
 11. Registrační formulář – formulář dostupný na webových stránkách, který vám umožňuje vytvořit zákaznický účet.
 12. Pracovní den – jeden den od pondělí do pátku, kromě státních svátků.

 

 • 2 Obecné
 1. Poskytovatel služeb se zavazuje poskytovat služby zákazníkovi v rozsahu a za podmínek stanovených v Pravidlech.
 2. Zákazník se zavazuje používat Webové stránky v souladu s platnými zákony a zásadami společenského soužití.
 3. Zákazník využívající služby Poskytovatele služeb je povinen dodržovat tato Pravidla.
 4. Zákazník souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů Poskytovatelem služby za účelem provádění služby. Podrobné podmínky pro shromažďování, zpracování a ochranu osobních údajů ze strany Poskytovatele služeb jsou uvedeny v „Zásadách ochrany osobních údajů“ webových stránek.
 5. Všechny ceny uvedené na webových stránkách jsou uvedeny v českých korunách (Kc), jedná se o ceny brutto včetně všech nezbytných součástí.

 

 • 3 Služby a všeobecné smluvní podmínky
 1. Poskytovatel služeb poskytuje prostřednictvím webových stránek následující elektronické služby:
 2. udržování zákaznického účtu na webu,
 3. umožňuje vám zadávat objednávky produktů pomocí objednávkového formuláře.
 4. Služby uvedené v odd. 1 jsou poskytovány zdarma.
 5. Smlouva o poskytování služby uvedené v odst. 1 lit. a, je se Zákazníkem uzavřena na dobu neurčitou okamžikem správné registrace na Webu pomocí Registračního formuláře.
 6. Smlouva o poskytování služby uvedené v odst. 1 lit. b, je uzavřena se Zákazníkem na dobu určitou okamžikem jeho vyplnění formuláře a je ukončena v okamžiku, kdy od vyplnění formuláře odstoupí nebo kdy vyplněný formulář odešle Poskytovateli služby.
 7. Technické požadavky nezbytné k používání služeb poskytovaných poskytovatelem služeb:
 8. zařízení s přístupem k internetu,
 9. webový prohlížeč, který podporuje soubory cookie a soubory Java Script,
 10. přístup k e-mailu.
 11. Poplatky spojené s přístupem k internetu a přenosem dat nese zákazník v souladu s tarifem svého poskytovatele internetových služeb.

 

 • 4 Registrace na webu
 1. Zákaznický účet na webové stránce může vlastnit pouze zákazník, který se správně zaregistroval.
 2. Registrace se provádí správným vyplněním a odesláním registračního formuláře poskytovateli služeb. Zákazník při registraci uvede adresu elektronické pošty (e-mail) sloužící ke kontaktování Poskytovatele služby, nastaví si heslo umožňující přístup k Zákaznickému účtu.
 3. Aktivace zákaznického účtu proběhne ihned po registraci zákazníka.
 4. Zákazník je oprávněn mít pouze jeden zákaznický účet.
 5. Zákazník je povinen používat pouze svůj vlastní zákaznický účet.
 6. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost a neposkytovat třetím osobám údaje umožňující přístup k jeho zákaznickému účtu.
 7. Zákazník je povinen na Webu používat pouze údaje, které se ho týkají a jsou v souladu se skutečností, a v případě změny údajů je povinen je na Webu aktualizovat.

 

 • Nákup 5 produktů
 1. Poskytovatel služeb umožňuje zákazníkovi zadat objednávku na přípravu a dodání produktu na období předplatného v souladu s objednávkou.
 2. Poskytovatel služeb poskytuje následující typy produktů:
  1. STANDARD – 1000 kcal/1150 kcal/1200 kcal/1500 kcal/1550 kcal/1800 kcal/1850 kcal/2000 kcal/2050 kcal/2200 kcal/2500 kcal/3000 kcal;
  2. VEGE – 1000 kcal/1150 kcal/1200 kcal/1500 kcal/1550 kcal/1800 kcal/1850 kcal/2000 kcal/2050 kcal/2200 kcal/2500 kcal/3000 kcal;
  3. VEGE FISH – 1000 kcal/1150 kcal/1200 kcal/1500 kcal/1550 kcal/1800 kcal/1850 kcal/2000 kcal/2050 kcal/2200 kcal/2500 kcal/3000 kcal;
  4. BEZ LEPKU A LAKTÓZY – 1000 kcal/1150 kcal/1200 kcal/1500 kcal/1550 kcal/1800 kcal/1850 kcal/2000 kcal/2050 kcal/2200 kcal/2500 kcal/3000 kcal;
  5. Nízký GI – 1000 kcal/1150 kcal/1200 kcal/1500 kcal/1550 kcal/1800 kcal/1850 kcal/2000 kcal/2050 kcal/2200 kcal/2500 kcal/3000 kcal;
  6. JUNIOR – 1150 kcal/1450 kcal/1850 kcal;
  7. SPORT – 3000 kcal/3500 kcal/ 4000 kcal;
  8. IF – Intermittent Fasting – 1000 kcal/1200 kcal/1500 kcal/1900 kcal;
  9. SLIM – 1000 kcal/1200 kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal/2500 kcal/3000 kcal;
  10. IF BEZ LEPKU A LAKTÓZY – 1000 kcal/1200 kcal/1500 kcal/1900 kcal;
  11. KETO – 1500 kcal/2000 kcal/ 2500 kcal;
  12. SIRT – 1100 kcal/1450 kcal/1750 kcal/1850 kcal/1950 kcal/2000 kcal;
  13. DETOX – 1000 kcal;

  Jídelní lístek výše uvedených Produktů je na webu vyvěšen dva dny předem, přičemž Poskytovatel služby si vyhrazuje právo na změnu menu v případě aktuální nedostupnosti jednotlivých surovin.

 3. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo rozšířit nabídku o nové produkty. Přidání nových produktů do skupiny popsané v odst. 2 nepředstavuje změnu Řádu uvedeného v §12 odst. 1 písm. 2.
 4. Poskytovatel služeb vám umožňuje zadávat objednávky:
  1. e-mailem na info@powermeal.cz 7 dní v týdnu, 24 hodin denně,
  2. prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na webových stránkách 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
 5. Za účelem zadání objednávky zákazník uvede Produkt nabízený Poskytovatelem služby, uvede typ dietního programu, kalorickou hodnotu jídel obsažených v Produktu a dobu, po kterou bude Produkt doručován (Předplatné Doba). Zákazník kromě označení Produktu poskytuje také údaje nezbytné k dokončení objednávky, včetně osobních údajů a dodací adresy.
 6. Po obdržení objednávky zašle Poskytovatel služby Zákazníkovi e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při zadávání objednávky potvrzení o přijetí objednávky, které je zároveň jejím potvrzením. Po obdržení zprávy Zákazníkem je Smlouva uzavřena.
 7. Zpráva potvrzující objednávku obsahuje dohodnuté podmínky objednávky, zejména množství a druh Produktu, celkovou cenu k úhradě (včetně nákladů na dodání) a informace o předpokládané době dodání Produktu.
 8. li>

 9. Zákazník má právo vznést námitky proti obsahu obsaženému v potvrzení objednávky do 12 hodin od obdržení zprávy od poskytovatele služeb. Nepodání námitek ve stanovené lhůtě se rovná přijetí podmínek objednávky.

 

 • 6 Doba vyřízení objednávky a doručení
 1. Objednávky zadané v pracovní dny od pondělí do pátku do 13:00 budou zpracovány následující pracovní den po datu zadání objednávky, s výjimkou pátku, kdy bude objednávka zadaná do 13:00 zpracována z první sobotu po datu zadání objednávky. Objednávky zadané během soboty a neděle do 13:00 hodin budou zpracovány následující pracovní den po datu zadání objednávky. Objednávky zadané v pracovní dny po 13:00 budou zpracovány od druhého pracovního dne po datu zadání objednávky, s výjimkou pátku, kdy objednávka zadaná po 13:00 bude zpracována od prvního pracovního dne po datu zadání objednávky. zadání objednávky. Objednávky zadané v neděli po 13:00 budou zpracovány od druhého pracovního dne po dni zadání objednávky. Zadané objednávky jsou zpracovány po zaplacení do 13:00 (převodem přes PayNow nebo zasláním e-mailem na e-mailovou adresu Zákaznického servisu: info@powermeal.cz potvrzení platby).
 2. 13:00 ve výše uvedeném bod je nezpochybnitelný a nesmlouvavý termín.
 3. Zákazník nemůže změnit doručovací adresu po 13:00, pokud se adresa změní po 13:00, poskytovatel služby doručí sadu na dříve zadanou adresu (adresa poskytnutá do 13:00).
 4. V případě soboty a neděle je stravování zajištěno na dva dny. Catering je možné objednat pouze na sobotu nebo pouze na neděli. V neděli nejsou žádné dodávky.
 5. Doručení může probíhat o svátcích a svátcích. Dietní stravování Masterdieta.pl může naplánovat rozvozy na jiný než standardní termín, tedy každý den kromě neděle, přičemž o změnách zákazníka předem informuje e-mailem nebo telefonicky.
 6. Zákazník má možnost zadat preferované dodací lhůty. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo doručit objednávku v jinou než zákazníkem preferovanou dobu s dodržením časového intervalu 02:00-10:00.
 7. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů dodáváme diety v papírových sáčcích označených adresou zákazníka.
 8. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo pozastavit nebo odmítnout objednávky v následujících případech:
  1. nesprávné odeslání příkazu, které brání jeho provedení;
  2. neúčinnost dohodnout se zákazníkem místo a datum dodání produktu;
  3. nedostatek platby za zakoupený produkt;
  4. hrubé porušení ustanovení těchto Pravidel ze strany zákazníka.
  5. adresa mimo oblast doručení.
 9. Produkt doručuje poskytovatel služeb na adresu uvedenou zákazníkem při zadávání objednávky.
 10. Doručení produktu probíhá v době dohodnuté se zákazníkem ráno nebo večer.
 11. Náklady na dodání Produktu ve městech uvedených na webu Poskytovatele služeb jsou zahrnuty v ceně Produktu uvedené v „Ceníku“ dostupném na Webu. V případě zadání objednávky s dodáním mimo oblast, kde je zahrnuta cena produktu, bude cena dopravy dohodnuta se Zákazníkem individuálně.
 12. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo stanovit se zákazníkem nový termín realizace objednávky v případě, že vyřízení objednávky v původním termínu nebude možné z důvodů, které poskytovatel služby nemůže ovlivnit, a jehož odstranění není možné.
 13. Zákazník má právo pozastavit dodávky nebo změnit doručovací adresu během období předplatného po předchozím oznámení telefonicky nebo e-mailem poskytovateli služeb. Informaci o přerušení dodávek je třeba oznámit předem 2 pracovní dny, pokud byla informace poskytnuta do 9:00. Období předplatného se prodlouží o počet dní, ve kterých byla dodávka pozastavena.
 14. Dokončení objednávky neznamená přijetí odpovědnosti poskytovatele služeb za nepříznivou náladu zákazníka nebo negativní reakci těla na soubor ingrediencí, zejména z důvodu neznalosti a vlivu poskytovatele služeb. na jiné kapaliny a produkty odebrané zákazníkem.
 15. Pokud si zákazník nevyzvedne objednávku z důvodu nepřítomnosti osoby oprávněné k vyzvednutí objednávky nebo jiné okolnosti/okolnosti neoznámené 13:00 v den předcházející doručení, nebo chybně zadané adresní údaje doručení, se předmět objednávky považuje za skutečně doručený. Zákazník v takovém případě není oprávněn požadovat vrácení peněz za Objednávku v části připadající ke dni ani uplatňovat jakékoli jiné nároky na neobdržení Objednávky.
 16. V případě nezávislých faktorů, které nevyplývají ze zavinění Poskytovatele služeb (např. povětrnostní podmínky, rozhodnutí státních služeb atd.), způsobují potíže nebo brání dodání, Poskytovatel služeb neodpovídá za nedodání cateringu, a Zákazník nemá nárok na reklamaci, kompenzaci ani kompenzaci.
 17. V případě odcizení balíčku, který byl zákazníkovi doručen, nenese poskytovatel služby odpovědnost za nedoručení cateringu. Zákazník nemá nárok na reklamaci, náhradu nebo náhradu škody. Doručení balíku na uvedenou adresu je doloženo pořízením fotografie poskytovatelem služby.
 18. V případě odstoupení od objednávky balíčku dle aktuální nabídky Poskytovatele služeb je Zákazník povinen částečně spotřebovanou stravu uhradit v jednodenních cenách.
 19. V případě změny stravy v průběhu objednávky na balíček s vyšší hodnotou je zákazník povinen provést doplatek do 13 hodin. 13:00 den před doručením.

 

 • 7 platebních metod
 1. Poskytovatel služeb umožňuje následující způsoby platby:
  1. Online převod (e-převod) nebo platba debetní či kreditní kartou prostřednictvím PayNow.
 2. Platba za objednaný produkt by měla být provedena v plné výši do 1 dne od potvrzení objednávky. V případě neprovedení platby ve stanovené lhůtě je objednávka zrušena.
 3. Za den platby se považuje den připsání platby na účet Poskytovatele služeb nebo odeslání potvrzení o elektronickém převodu ve formě souboru PDF nebo JPG. Potvrzení by mělo obsahovat: Zákaznické údaje, Číslo objednávky.
 4. Poskytovatel služeb v souvislosti s §2 odst. 1 vyhlášky ministra financí ze dne
  4. listopadu 2014 o výjimkách z povinnosti vést evidenci pomocí registračních pokladen, je osvobozen od vystavení daňového dokladu Zákazníkovi. Na žádost Zákazníka, po obdržení příslušných údajů, vystaví Poskytovatel služeb fakturu s DPH.

 

 • 8 Odstoupení od Smlouvy o poskytování elektronických služeb
 1. V případě smluv o poskytování služeb elektronickými prostředky na dobu nepřetržitou a neurčitou (např. v případě služby uvedené v §3 odst. 1 písm. a) má Zákazník právo odstoupit od smlouvy.
 2. Odstoupení od smlouvy uvedené v odst. 1 lze konat kdykoli s okamžitou platností a bez udání důvodu. Za účelem ukončení smlouvy by mělo být na e-mailovou adresu poskytovatele služeb zasláno příslušné prohlášení.
 3. Prohlášení uvedené v odst. 2 Zákazník může podat žádost podle vzoru tvořícího přílohu č. 1 těchto Pravidel.

 

 • 9 Odstoupení od smlouvy o dodání produktu

Poskytovatel služby informuje, že podle čl. 38 bodů 4 a bod 12 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele není Zákazník, který je spotřebitelem, oprávněn odstoupit od smlouvy uvedené v čl. 27 uvedeného zákona.

 

 • 10 Postup pro stížnosti
 1. V případě neplnění nebo nesprávného plnění služeb poskytovaných elektronicky prostřednictvím Webu ze strany Poskytovatele služeb je Zákazník oprávněn podat reklamaci elektronicky na adresu info@powermeal.cz. Správně podaná reklamace by měla obsahovat označení Zákazníka (jméno a příjmení nebo název firmy, adresu bydliště nebo adresu sídla firmy a e-mailovou adresu), předmět reklamace, fotodokumentaci spolu s uvedením lhůty. kterého se stížnost týká a okolnosti odůvodňující podání stížnosti. Reklamace by měla být podána do 7 dnů ode dne, kdy služba nebyla provedena nebo byla provedena nesprávně. Reklamace je Poskytovatelem služeb posouzena do 14 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace.
 2. Stížnosti související s implementací smlouvy o produktu by měly být podány do 24 hodin od data události, která odůvodňuje stížnost. Výjimkou jsou reklamace neuskutečněné dodávky – v tomto případě je třeba reklamaci uplatnit do 12:00 v den, kdy mělo být doručení provedeno. Reklamace posoudí Poskytovatel služby do 7 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace, s výjimkou reklamací ohledně doručení, které jsou posuzovány okamžitě.
 3. V případě překročení lhůt pro podání stížnosti uvedených v odst 1 – 2, na reklamaci nebude brán zřetel. Poskytovatel služeb neprodleně sdělí Zákazníkovi důvod, proč reklamaci nezohlednil.
 4. Vrácení peněz za stížnosti posouzené kladně ve prospěch zákazníka bude provedeno do 14 pracovních dnů.

 

 • 11 Odpovědnost
 1. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za zadání nesprávných údajů Zákazníkem (zejména uvedením nesprávných údajů ve formulářích dostupných na webových stránkách) ani za jednání Zákazníka způsobem, který brání nebo znemožňuje poskytování a realizaci služeb ze strany poskytovatele služeb.
 2. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit poskytování jednotlivých funkcí webové stránky z důvodu potřeby údržby, kontroly nebo rozšíření technické základny nebo softwaru. Pozastavením nebo ukončením poskytování jednotlivých funkcionalit Webu nesmí dojít k porušení práv Zákazníka.
 3. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo zablokovat Účet Zákazníka v případě, že Zákazník poruší ustanovení těchto Pravidel, použije Webovou stránku způsobem, který je v rozporu s jejím účelem nebo v rozporu s platnými právními předpisy. Zákaznický účet je zablokován na jeden měsíc.

 4. Pokud zákazník po zablokování zákaznického účtu pokračuje v porušování pravidel uvedených v odst. 3, si poskytovatel služby vyhrazuje právo zákaznický účet smazat.
 5. Poskytovatel služeb bude zákazníka informovat o plánovaných akcích uvedených v odst. 3 – 4 alespoň jeden den předem s uvedením důvodů pro zablokování nebo smazání zákaznického účtu.
 6. Zablokování nebo smazání zákaznického účtu nepřeruší ani nepozastaví provádění objednávky v souladu s Obdobím předplatného.

 

 • 12 mimosoudních způsobů vyřizování stížností a vymáhání nároků

Zákazník, který je Spotřebitelem, má např. následující možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování stížností a vymáhání reklamací:

 1. je oprávněn obrátit se na stálý smírný spotřebitelský soud působící při Obchodní inspekci s žádostí o řešení sporu z uzavřené Smlouvy;
 2. je oprávněn obrátit se na vojvodského inspektora Obchodní inspekce se žádostí o zahájení mediačního řízení ohledně smírného řešení sporu mezi Zákazníkem a Masterdieta.pl;
 3. může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi zákazníkem a Masterdieta.pl, a to i s využitím bezplatné pomoci okresního (obecního) spotřebitelského ombudsmana nebo sociální organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (včetně federace spotřebitelů, polského sdružení spotřebitelů) . Poradenství poskytuje Federace spotřebitelů na bezplatné lince spotřebitelské pomoci 800 007 707 a Polské sdružení spotřebitelů na e-mailové adrese: poradenství@dlakonsumentow.pl;
 4. odešlete svou stížnost prostřednictvím online platformy EU ODR, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 • 13 závěrečných ustanovení
 1. Veškerý obsah zveřejněný na webových stránkách (včetně grafiky, textů, rozvržení stránky a log) je chráněn autorským právem a je výhradním vlastnictvím poskytovatele služeb. Použití tohoto obsahu bez písemného souhlasu Poskytovatele služeb má za následek občanskoprávní a trestní odpovědnost.
 2. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Poskytovatel služeb oznámí změny Pravidel na Webových stránkách nejméně 7 kalendářních dnů před nabytím účinnosti změn Pravidel. Změna ustanovení Řádu se netýká Zákazníků, kteří provedli objednávku v době platnosti předchozí verze Řádu.
 3. V ostatních záležitostech, na které se nevztahují ustanovení těchto nařízení, se použijí příslušná ustanovení polského práva.
 4. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo využívat mimosoudní způsoby řešení sporů a vymáhání nároků prostřednictvím mediace nebo rozhodčího řízení. Bez ohledu na to může Zákazník požádat o pomoc městského (povinného) ombudsmana spotřebitelů. Všechny potřebné informace lze získat na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele www.uokik.gov.pl.
 5. Spory vzniklé v důsledku poskytování služeb podle těchto Pravidel budou předloženy k vyřešení běžnému soudu podle volby zákazníka v souladu s příslušnými ustanoveními polského práva.
 6. Předpisy vstupují v platnost dne 01.05.2017
Již dodáváme! Zkontrolujte, kam doručujeme, a objednejte si o 15 % levněji s kódem AHOJ